Verejné obstarávanie po 1.1.2019

Oznamy

Výpočtová technika

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výpočtová technika“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 26.5.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 21.5.2019


 

Multifunkčné zariadenie

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Multifunkčné zariadenie“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 26.5.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 21.5.2019


 

Výmena svietidiel

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena svietidiel“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 24.5.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 13.5.2019


 

Služby mobilného operátora

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky poštou v lehote do: 20.5.2019 alebo osobne v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., najneskôr však v lehote do: 21.5.2019, do 11:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 9.5.2019


 

Odborné služby pri príprave projektu a zavádzaní integrovaného systému správy a konsolidácie pohľadávok

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Odborné služby pri príprave projektu a zavádzaní integrovaného systému správy a konsolidácie pohľadávok“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 18.4.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 11.4.2019


 

Sprístupnenie informácií o záujmovej skupine subjektov

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Sprístupnenie informácií o záujmovej skupine subjektov“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 4.4.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 28.3.2019


 

Revízie a servis garážových brán a vstupných dverí

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Revízie a servis garážových brán a vstupných dverí“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 21.3.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 15.3.2019


 

Rozšírenie funkcionalít systému na správu registratúry

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie funkcionalít systému na správu registratúry“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 14.3.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 7.3.2019


 

Služby autorizovaného technika v oblasti BOZP a PO

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky:  „Služby autorizovaného technika v oblasti BOZP a PO“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 7.3.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 28.2.2019


 

Obstaranie poistenia majetku, poistenia všeobecnej zodpovednosti, poistenia motorových vozidiel a poistenia úrazu prepravovaných osôb

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obstaranie poistenia majetku, poistenia všeobecnej zodpovednosti, poistenia motorových vozidiel a poistenia úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky poštou v lehote do: 21.2.2019 alebo osobne v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., najneskôr však v lehote do: 22.2.2019, do 11:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 7.2.2019