Michal Fiasky - obchodno-stavebná činnosť

Číslo OV: 26/2018 zo dňa 6.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008191
Subjekt: Michal Fiasky - obchodno-stavebná činnosť

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1805848


Dátum 8. 2. 2018