C.K.BAU, spol. s r.o.

Číslo OV: 28/2018 zo dňa 8.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008842
Subjekt: C.K.BAU, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1807655


Dátum 9. 2. 2018