Ľuboš Vojtko

Číslo OV: 21/2018 zo dňa 30.1.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X000852
Subjekt: Ľuboš Vojtko

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1800871


Dátum 9. 2. 2018