Emília Rišková

Číslo OV: 26/2018 zo dňa 6.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008099
Subjekt: Emília Rišková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1805826

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1805814


Dátum 9. 2. 2018