Miškovičová Amália, Ing.

Číslo OV: 29/2018 zo dňa 9.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K009301
Subjekt: Miškovičová Amália, Ing.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1808461


Dátum 13. 2. 2018