Fuseton, a.s.

Číslo OV: 37/2018 zo dňa 21.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X001534
Subjekt: Fuseton, a.s.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1815411


Dátum 13. 3. 2018