RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O.

Číslo OV: 37/2018 zo dňa 21.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X001535
Subjekt: RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1815538


Dátum 13. 3. 2018