Ing. Ľudovít Diószegi

Číslo OV: 47/2018 zo dňa 7.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K015480
Subjekt: Ing. Ľudovít Diószegi

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1824961


Dátum 13. 3. 2018