Mária Fazekašová

Číslo OV: 48/2018 zo dňa 8.3.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K015701
Subjekt: Mária Fazekašová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1826058


Dátum 13. 3. 2018