Dedinová Adriána

Číslo OV: 64/2018 zo dňa 3.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K021618
Subjekt: Dedinová Adriána

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1841826


Dátum 12. 4. 2018