Gažová Lucie

Číslo OV: 69/2018 zo dňa 10.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023455
Subjekt: Gažová Lucie

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1847021

 


Dátum 13. 4. 2018