Ing. Ľudovít Diószegi

Číslo OV: 68/2018 zo dňa 9.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K023140
Subjekt: Ing. Ľudovít Diószegi

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1845860


Dátum 13. 4. 2018