Radovan Dodok

Číslo OV: 91/2018 zo dňa 14.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K032224
Subjekt: Radovan Dodok

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1870198


Dátum 16. 5. 2018