Sterhader Trade s.r.o.

Číslo OV: 90/2018 zo dňa 11.5.2018

Typ dokumentu: Oznámenia správcov

Značka dokumentu: K031805

Subjekt: Sterhader Trade s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1869215


Dátum 16. 5. 2018