ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 92/2018 zo dňa 15.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K032666
Subjekt: ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1861080


Dátum 16. 5. 2018