AGRODRUŽSTVO v konkurznom konaní

Číslo OV: 111/2018 zo dňa 11.6.2018
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X007678
Subjekt: AGRODRUŽSTVO v konkurznom konaní

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1892475


Dátum 12. 6. 2018