S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

Číslo OV: 111/2018 zo dňa 11.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K040676
Subjekt: S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1892534


Dátum 12. 6. 2018