Zygon, s.r.o.

Číslo OV: 103/2018 zo dňa 30.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X006830
Subjekt: Zygon, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1885285


Dátum 13. 6. 2018