EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Číslo OV: 103/2018 zo dňa 30.5.2018

Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka dokumentu: X006825

Subjekt: EOS KSI Slovensko, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1884179


Dátum 13. 6. 2018