Miškovičová Amália, Ing.

Číslo OV: 113/2018 zo dňa 13.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K041675
Subjekt: Miškovičová Amália, Ing.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1894766


Dátum 14. 6. 2018