ZAĽUBOVA s.r.o.

Číslo OV: 189/2018 zo dňa 1.10.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K073738
Subjekt: ZAĽUBOVA s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1972586


Dátum 3. 10. 2018