Mária Fraňová

Číslo OV: 191/2018 zo dňa 3.10.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K074338
Subjekt: Mária Fraňová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1974650

 

 


Dátum 4. 10. 2018