BeKo, s.r.o., v likvidácii

Číslo OV: 192/2018 zo dňa 4.10.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K074632
Subjekt: BeKo, s.r.o., v likvidácii

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1975916


Dátum 5. 10. 2018