ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 208/2018 zo dňa 26.10.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K081987
Subjekt: ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1995303


Dátum 5. 11. 2018