S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

Číslo OV: 212/2018 zo dňa 5.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K083758
Subjekt: S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1997913


Dátum 6. 11. 2018