CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

Číslo OV: 212/2018 zo dňa 5.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K084009
Subjekt: CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1998312


Dátum 6. 11. 2018