Oxana Čupáková

Číslo OV: 213/2018 zo dňa 6.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K084640
Subjekt: Oxana Čupáková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1999595


Dátum 8. 11. 2018