Mgr. Darina Bírová

Číslo OV: 230/2018 zo dňa 29.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K091395
Subjekt: Mgr. Darina Bírová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2017326

 


Dátum 5. 12. 2018