AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.

Číslo OV: 226/2018 zo dňa 23.11.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K090063
Subjekt: AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2013009

 


Dátum 5. 12. 2018