Colpani Giuseppe

Číslo OV: 3/2019 zo dňa 4.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001044
Subjekt: Colpani Giuseppe

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2042307


Dátum 7. 1. 2019