Murčo Emil

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001348
Subjekt: Murčo Emil

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2044323


Dátum 8. 1. 2019