Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001316
Subjekt: Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2043835

 


Dátum 8. 1. 2019