BADOCO s.r.o.

Číslo OV: 4/2019 zo dňa 7.1.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K001578
Subjekt: BADOCO s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2044358


Dátum 10. 1. 2019