Top Quality Services, s. r. o.

Číslo OV: 27/2019 zo dňa 7.2.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K011147
Subjekt: Top Quality Services, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2072604

 


Dátum 11. 2. 2019