MARBEX, spol. s r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 46/2019 zo dňa 6.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019771
Subjekt: MARBEX, spol. s r.o. "v konkurze"

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2096924


Dátum 12. 3. 2019