Poľnohospodárske družstvo Nededza

Číslo OV: 44/2019 zo dňa 4.3.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - likvidátor
Značka dokumentu: X006717
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Nededza

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2092794


Dátum 8. 3. 2019