GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 73/2019 zo dňa 12.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031223
Subjekt: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2131730


Dátum 15. 4. 2019