BODNÁR plus, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 87/2019 zo dňa 7.5.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037987
Subjekt: BODNÁR plus, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2152037

 


Dátum 9. 5. 2019