KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.

Číslo OV: 84/2019 zo dňa 2.5.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K036439
Subjekt: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2145047


Dátum 14. 5. 2019