One Fashion Outlet 1, s.r.o.

Číslo OV: 106/2019 zo dňa 4.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X017840
Subjekt: One Fashion Outlet 1, s.r.o.


Dátum 6. 6. 2019