MST Trade s.r.o.

Číslo OV: 108/2019 zo dňa 6.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048306
Subjekt: MST Trade s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2181684

 


Dátum 7. 6. 2019