BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 111/2019 zo dňa 11.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K049888
Subjekt: BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2185610


Dátum 12. 6. 2019