Silvia Šalagová

Číslo OV: 109/2019 zo dňa 7.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048810
Subjekt: Silvia Šalagová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2183034


Dátum 12. 6. 2019