REAMOS, SPOL. S R.O.

Číslo OV: 123/2019 zo dňa 27.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X020211
Subjekt: REAMOS, SPOL. S R.O.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2200011


Dátum 3. 7. 2019