AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.

Číslo OV: 119/2019 zo dňa 21.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K053582
Subjekt: AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2196319

 


Dátum 4. 7. 2019