"BAP" spol. s r.o.

Číslo OV: 129/2019 zo dňa 8.7.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K057987
Subjekt: "BAP" spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2208908

 


Dátum 9. 7. 2019