Bilý Milan

Číslo OV: 130/2019 zo dňa 9.7.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058634
Subjekt: Bilý Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2210878

 


Dátum 10. 7. 2019