Extel Invest, s.r.o.

Číslo OV: 151/2019 zo dňa 7.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Značka dokumentu: X024238
Subjekt: Extel Invest, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2236995


Dátum 12. 8. 2019