GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 153/2019 zo dňa 9.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K069202
Subjekt: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2239516


Dátum 13. 8. 2019